Fyrar är som vägvisare och samtidigt en varning. Det finns en ståtlig skönhet över dem men de väcker även tankar om de faror som vädret utsatt sjömän för genom tiderna. De är imponerande byggnader.

”Ta mig till havet och gör mig till kung”…