Helt plötsligt så händer det. Himlen öppnar sig, solen ger ett speciellt ljus eller naturen bara visar oss allt det vackra den har att ge. Det är dessa ögonblick som man vill fånga och hålla kvar…länge…