Till sjöss använder man sig av signalflaggor för att kommunicera. Ett enkelt och internationellt språk, fartyg emellan. Innan radion uppfanns, var detta det enda sättet att kommunicera på, men idag används det mest som upplysning vid dykare i vattnet, fiske med redskap eller liknande. Dessa flaggor med sina starka färger är vackra att titta på, och när de samtidigt ger ett budskap blir de även intressanta.